Om ulv, skog, jakt, demokrati, selvtekt, natur og sau

Det er lenge siden jeg har skrevet her nå. På tide med et lite come back. Så nå stikker jeg hodet frem igjen, så får vi se hvordan det ender. For alt jeg vet kan det være bitte litte gran skummelt.

For jeg har lyst til å skrive litt om ulvejakt og slikt i Elverumsdistriktet, området jeg nå ikke helt tør å innrømme at jeg kommer fra.  En del jegere har nettopp blitt arrestert og tiltalt for ulovlig organsiert ulvejakt. Stor oppstandelse og stor forargelse blant støttespillerne, bl. a. Merete Furuberg, leder i Bonde- og småbrukarlaget, og (plutselig forhenværende) leder for viltfaglig utvalg i Elverum kommune Ove Mellem. Begge to uttaler seg med harmdirrende hat i blikk og stemme, og på en måte som indikerer at de ikke bare sympatiserer med “saken”, men også kan være villige å gå like langt sjøl. Det er kanskje ikke rart at jeg er litt betenkt med å ta fatt i et så betent emne, gitt støynivå og måten meningsmotparter omtales, men det får stå sin prøve.

Man kan mene hva man vil om ulv og rovdyr, saklig uenighet er greit nok, men å gi uforbeholden støtte til selvtekt er ikke greit. Et samfunn styres av lover og regler, i hvert fall et demokrati. Det er legitimt i argumentere for en sak, å kjempe poltisk, også med for eksempel forlkeaksjoner. Men det går en grense ved kriminalitet. Akkurat det burde ikke være så vanskelig å forstå.

For øvrig skulle jeg tro at kampen for å eliminere rovdyr fra norsk fauna er en tapt sak. Senterpartiet kommer aldri til å få flertall alene i dette landet. Heller ikke FrP og Sp sammen vil noensinne får flertall. Sp, FrP og Høyre vil kanskje kunne få det en gang, men da må det først skje en masse merkelige ting i norsk politikk, og det finnes uansett alt for mange fornuftige folk i Høyre til at de kommer til å backe opp en Endløsnung der Wolf-frage, slik disse naturelskerne roper etter.

I stedet for å vedgå at faunakriminaltet faktisk er ulovlig, og at selvtekt ikke er et gangbart virkemiddel, retter våre triggerhappy naturelskere skytset mot politikerne: “Nå må politikerne gjøre noe!”  “Ikke noe blir gjort!” “Vi har sagt fra i årevis, men ikke noe skjer!”  All skyld plasseres annet sted enn der den hører hjemme. Men dette er jo postitivt feil, politikerne gjør faktisk noe de, de innfører rovdyrsoner, de vedtar rause erstatningsbeløp, de etablerer tilskuddsordninger for tiltak ment til å beskytte småfe. Videre er de er generøse med takhøyden når det det gjelder “uttak av skadedyr” og de finansierer kartlegging av ynglinger, (ingen dyr i verden er så kartlagt og overvåket som rovdyr i norsk natur). Og hele tiden balanserer de mellom motstridende interesser, internasjonale hensyn mot lokale interessere (der de lokale interessene alledeles ikke er så enøyde som endløsnungstilhengerne ynder å fremstille det). Det rasende ropet om at “ingenting blir gjort!” er naturligvis krokodilletårer, spill for galleriet, for å rettferdigjøre egne holdninger.

For problemet er selvsagt at politikerne ikke gjør akkurat det disse fundamentalistene mener at skal gjøres. Problemet er uenighet, at flertallet av politikerne og partier ikke synes at endløsnungen er et rimelig svar. Problemet er at disse fanatikerne mener seg (som alle andre fundamentalister) å sitte inne med det eneste gyldige svaret, underforstått at de med andre holdninger, andre meninger, ikke har peiling i det hele tatt.

Nå har ikke sauehold vært særlig fremme i omtalen av de glade jegere i elverumsområdet, så de har sikkert da vært motivert ut i fra andre hensyn. Hvis de nå har gjort det de har gjort da. Saueargumentet har nesten ikke vært brukt, unntatt av småbrukerlagets representant. Greit nok, for sorry, argumentet vekker ikke gjengklang hos meg. Når man med vitende og vilje slipper klønete, uskyldige og forsvarsløse dyr ut i ulendt natur blant rovdyr, da fortjener man ikke sympati. Ikke når det faktisk foreligger muligheter for tiltak som faktisk virker. Jeg har aldri skjønt hvorfor småbrukerne har en så innstendig motstand mot viltgjerder, noe som faktisk funker og som også kan bidra til at den enorme andelen av småfe som forsvinner uten at rovdyr er involvert også kan gå ned. Det følgende er ganske illustrerende: I 2003 ble det søkt om erstatning for 53 400 sauer og lam, og gitt erstatning for 31800. Totalt var 2300 sauer dokumentert drept av fredet rovvilt. 2300 dokumenterte tap, men erstatning gitt for 1280% flere og erstatning forsøkt innkassert for 2200% flere. Dette var 2003, men trenden er like ens hvert år. Kan denne statistikken være litt av bakgrunnen for at viltgjerder og tilsyn er fyord? Nå er det jo ikke all verdens økonomi i dette, småbrukere kan ikke akkurat påstås å være profittjegere på generell basis. Ingen av de velter seg i luksus, og de har all min sympati når det gjelder sunn, kortreist matproduksjon og det å holde stand i skvisen mellom industrilandbruk og matvarekjedenes prispress, vanskelige vilkår over hele fjøla. Men når det gjelder det å slippe ut feilavla dyr ut til steder de ikke har forutsetning for å klare seg, rovdyr eller ikke, der stopper sympatien.

Men det aller viktigste med saken er og blir naturligvis at selvtekt ikke er okei. Er man uenig i noe, og ikke får gjennomslag for det, så forholder man seg til de lover og regler som gjelder. Uansett, det er en demokratisk plikt. Og man spiller i hvert fall ikke harmdirrende overrasket og urettferdig behandlet over å bli tatt, når man faktisk med vitende og vilje har begått lovbrudd. Det må jo ha vært en kalkulert risiko hele tiden, under forutsetning at de arresterte faktisk er skyldige da.

Det er mange av oss som gjerne kunne tenke seg å velge seg hvilke lover og regler vi har lyst til å overholde, og hvilke vi synes er uinteressante å forholde oss til, men selektiv lovlydighet er en fryktelig dårlig løsning for et samfunn. Og det er faktisk mulig å tenke seg at når man ikke får gjennomslag for argumentene sine, da kan det være argumentene som ikke er bra nok.

Og om man ikke innser at alt henger sammen med alt, og at alle arter i naturen faktisk har en funksjon i den store sammenhengen, da er man i utgangspunktet ikke glad i naturen som sådan. Da virker det for meg i hvert fall som om man bare setter pris på den delen av naturen som man selv kan utnytte økonomisk og/eller rekreasjonsmessig, og at man egentlig driter i økologi og store sammenhenger. For det er dette denne diskusjonen til syvende og sist handler om: Hvordan mennesket ser seg selv i forhold til naturen. Er vi en del av den, eller er naturen noe vi har til disposisjon etter eget forgodtbefinnende?

Forvalte, eller utbytte? Er skapningene som fikk den øverste plassen i næringskjeden hevet over alle annet i naturen? Henger ikke alt sammen med alt lengre?

Her er en link til en video fra Colorado   blant annet om ulver, som viser hvordan alt henger sammen med alt. Det kan vær ok å ha denne i bakhodet, uansett hvilken side man er på.

21
 
 
 
 
avatar

About Robert Djurhuus Wasa

Mann i min (foreløpig) beste alder. Født på Elverum ("Første by tar siste stikk" K.Virud). Har gått en del på skole i min tid. Har jobbet en del med så ymse. På hjemmefronten er alle tradisjonelle standarder oppfylt. (Hus, stasjonsvogn, hund, kone og barn) Jeg driver på med så ymse sånn på fritiden, når jeg husker på å drive på med det, da... Jeg har vært bosatt på Lillehammer i noen år nå. Kanskje jeg blir regnet for å være hjemmehørende her etter hvert. Jeg håper i hvert fall barna mine opplever å bli det. Slikt tar visst generasjoner. Ellers: småbarnsfar, musikkglad, følger sånn halveis med i verden. Mener og skriver. En gang i blant i hvert fall. Interesser: Musikk, Politikk, Historie, Unger, Hunder, Verden, Religion, kultur, Det Absurde Livet. Stjernetegn: Jomfruen Fødselsår: Hane Hjemmeside: http://www.robertdjurhuuswasa.com/
This entry was posted in Elverum, Lettere Filosofering, Samfunn og politikk and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

10 Responses to Om ulv, skog, jakt, demokrati, selvtekt, natur og sau

 1. Effjusikay Effjusikay says:

  Jeg har delt den på aktuelle vernegrupper på Facebook, regner med at det var greit 😉

  • Det er veldig greit , vet du. Bare hyggelig det.

   • avatar SIMON says:

    SIMON SAYS

    Miljø er så mye mer enn noen få rovdyr. Tenk på alt jordbruket opprettholder; en historisk tradisjon, en fauna av fugler og smådyr, en flora av økologisk tilpassede planter etablert i vår historie, og jordbruket, en eldgammel næring som opprettholder landet; en næring som tar hele landet i bruk, en næring som gir oss, og kloden, livsmidler; en næring som motvirker miljøødeleggelse gjennom kortreiste og sunne næringsmidler. Næringsmidler som har historiske røtter og feste. HELE landet må tas i bruk, fjell og utmark må tjene som naturlig, historisk betinget yngleplass for sau og bondens andre dyr. Jeg kan forstå at bønder beskytter sine, og våre, interesser!

    SIMON

    3

    •  har intet i mot bønder jeg. ikke i mot kulturlandskap heller, det bør da komme klart frem av innlegget? men det er altså ikke sikkert at de gjengse måter å løse “problemer” på er de etisk riktige, ei geller de økologisk riktige. Hele poenget er at det er sauen som er et fremmedelement i naturen, ikke rovdyra.

     4

     • avatar SIMON says:

      Ulven er fremmedelementet, det har den vært gjennom en lang historie!

      SIMON says

      1

     • avatar Cecilia says:

      Joda, sauer er sikkert fremmedelementer i den norske naturen, om enn ikke på samme måte som asfalt og kjøpeseter, men jeg er redd dette har kommet for å bli. Og ser vi litt på hvordan vi velger å prioritere, så sier det vel seg selv at våre egne prioriteringer ikke alltid går i favør av naturen. Om vi selv ikke ser konsekvensene direkte, så har naturen for lengst lagt merke til dem, noe som fremgår med all tydelighet av den siste klimarapporten fra FN. Dyster lesing? Absolutt. Men parkerer vi familiebilen av den grunn, eller lar vi den frakte oss til barrikadene når vi skal verne om våre rovdyr?

      3

      • avatar SIMON says:

       Bondens dyr er da ikke fremmedelementer? Bonden har alltid vært der, med sine dyr; han og dyrene hans hører naturlig hjemme i en natur som er hans!
       Og ulven er bonden og hans dyrs naturlige fiende.

       SIMON says

       3

 2. avatar Cecilia says:

  Jeg mener å ha lest at sauehold har vært vanlig i Norge siden steinalderen.
  Å holde seg med husdyr, medfører en forpliktelse, en uskreven moralsk forpliktelse til å beskytte og ta vare på husdyrene man holder seg med. Men hvor mange er det som har råd til å handle moralsk i våre dager?
  Slike uskrevne moralske forpliktelser var nok mere verdt i steinalderen, fordi datidens krav til inntjening og effektivitet var langt lavere enn idag. Saueholdere på den tiden kunne holde seg med både budeier og røktere, i motsetning til idag, hvor folk er avhengig av dobbelt inntekt bare for å klare å betale renter og avdrag på boliglånet sitt. Det finnes nemlig en lite påaktet bakside ved denne nyervervede velstanden vår: Kostnaden for å leve et lykkelig liv er så høy at vi nesten ikke har tid til å leve lykkelige, dersom vi skal tjene nok til det.
  I møte med tidens krav, må buskapen være selvgående. Er det da noe rart at en og annen saueholder finner det nødvendig å leie inn en krypskytter i ny og né, når der blir for store forekomster av gråbein og andre sauejegere i beiteområdene?

  Jeg er for sauehold. Noen er nødt til å holde sauer for at jeg skal få spise påskelam.
  Problemet, slik jeg ser det, er at vi som verdsetter påskelammet ikke er villige til å betale det det koster å holde sauer på en forsvarlig måte. Vi er i det hele tatt ikke villige til å betale kostnadene ved et “humant” dyrehold til matproduksjonen. Hva ville påskelammet kostet dersom sauene skulle gjetes og røktes?

  Som forbrukere speider vi etter de billigste tilbudene. De færreste av oss vil engang vurdere å kjøpe et lammelår til fire ganger det vi opplever som “normal pris”, bare fordi det kommer fra en gård der sauene blir gjetet og røktet på gammeldags vis.
  Vi kjøper kyllinglår til 9.90 fra kyllinger som aldri har sett dagslys, i stedet for å betale tre ganger så mye for lår fra kyllinger som har levd et normalt liv, og vi kjøper svinekoteletter til 39 kroner kiloen, uten tanke for annet enn prisen. Hvordan kan man selge svinekoteletter for 39 kroner kiloen, og fortsatt ha fortjeneste? Det driter vi i, men vi er raske til å montere oss selv på vår høye hest hver gang det skytes en ulv. Det er faktisk slik at vi trekker skylappene godt frem for de langt alvorligere konsekvensene av vårt eget forbruksmønster. Vi ser altså skadedyr og utrydningstruede arter i ulikt perspektiv, avhengig av hva som tjener våre egne interesser.
  Det er fint med engasjement og store ord. Det viser at vi bryr oss om miljøet – i hvert fall i ord, om ikke i handling, for vi spiser fortsatt kyllinglår til 9.90 og koteletter til 39 kr kiloen etter vår gjestevisitt på barrikadene.
  Dobbeltmoral er dobbelt så bra som moral… har jeg lest.

  6

 3. avatar Agnete Green says:

  Her i Norge har vi noe som heter ulvesone, den dekker kun 5%, av Norges hovedland, som er på 323 771 km². I selve sonen blir det jaktet ulovlig.
  De ønsker å ha Ulv til pynt, villmarks nasjonen Norge. De minsker områdene for ulv. De utsetter fellingstillatelse, kvotejakt og ekstra ordinære uttak, for de ulvene som går utenfor sonen. Og ikke nok med at de gir de lite plass, og har løpende fellingstillatelser, de sørger da også i tillegg for at ulven på norsk jord, ikke får det gentilskuddet de så sårt trenger. Så jeg må si politikerne er dyktige i sin kamp. De dreper vår ulvestamme innenifra og utenifra, med god hjelp fra motstandere nede på grasrota. En skam. La stemmen din bli hørt, og støtt ulven ved å signere og del denne kampanjen fra Bygdefolk For Rovdyr Vi vil over 20.000 ! http://bit.ly/1fFvS2P

Leave a Reply

Your email address will not be published.